بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن
دوشنبه، 24 مرداد 1401

بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن

بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از شرکت پتروشیمی کاویان

توضیحات

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی کاویان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از شرکت پتروشیمی کاویان بازدید به عمل آوردند.
آقای مهندس اولادی مدیرعامل شرکت پتروشیمی کاویان در ابتدای نشستی که با حضور اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در محل پتروشیمی کاویان برگزار شد ضمن ارائه گزارش کاملی از بخش های مختلف مجتمع پتروشیمی کاویان، به ابتکار صورت گرفته در ساخت آن توسط آقای مهندس ربانی به عنوان اولین مدیرعامل این مجتمع اشاره کردند که با الگوبرداری از طرح پتروشیمی آریاساسول و رفع ایرادات موجود و همچنین انجام کلیه فرآیند خرید توسط خود شرکت انجام گرفته است. و علی رغم تردیدهایی که در به سرانجام رسیدن این روش جدید در ساخت مجتمع های پتروشیمی وجود داشت، با مدد الهی و تلاش و ابتکار عمل پتروشیمی کاویان به صورت ایمن به ثمر نشست و اکنون شاهد بهره برداری کامل از آن هستیم. در ادامه ایشان افزودند: در حال حاضر ظرفیت تولید اتیلن در کشور حدود ۷ میلیون تن می باشد که سهم کاویان از این تولید حدود ۲ میلیون تن می باشد. دلیل وقفه ایجاد شده در بهره برداری از دو فاز این مجتمع کمبود خوراک در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۶ بود که با بهره برداری از فازهای جدید گازی این مشکل رفع و اکنون شاهد وجود اتان مازاد در منطقه هستیم که در راستای استفاده از این خوراک مازاد، پتروشیمی کاویان اقدام به تغییراتی در جهت افزایش ظرفیت اتیلن به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزارتن در سال نموده است.