جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
جمعه، 21 مرداد 1401

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

حضور شركت پتروشيـمي كـاويـان در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در سطح تندیس EFQM 2020

توضیحات

تشکیل کارگروه های تعالی و برگزاری کارگاه های آموزشی