نمایشگاه کتاب یار مهربان
شنبه، 10 دی 1401

نمایشگاه کتاب یار مهربان

برگزاری نمایشگاه کتاب یار مهربان در شهرک پردیس شهرستان جم، برنامه های فرهنگی و نشست های ادبی

توضیحات

نمایشگاه کتاب 1401 از 14 دی ماه در شهرک پردیس شهرستان جم به همراه برنامه های فرهنگی و نشست های ادبی برگزار می گردد.