کسب تقدیرنامه 5 ستاره همایش نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و برترین تیم تعالی توسط شرکت پتروشیمی کاویان
یکشنبه، 14 اسفند 1401

کسب تقدیرنامه 5 ستاره همایش نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و برترین تیم تعالی توسط شرکت پتروشیمی کاویان

در آیین نهمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی کاویان با عنوان برترین تیم تعالی موفق به دریافت تقدیرنامه پنج ستاره گردید.

توضیحات

نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با شعار «دانش‌محوری، سرآمدی، توسعه پایدار» با معرفی شرکت های برتر برگزار شد.

شرکت‌های پتروسازه مبین، فاتح صنعت، مبین انرژی خلیج فارس، فجر انرژی خلیج فارس ، پتروشیمی شهید تدگویان، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی کاویان، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی اروند و پتروشیمی بندر امام، تقدیرنامه ٥ ستاره همایش را کسب کردند.

پتروشیمی کاویان نیز به عنوان برترین تیم تعالی معرفی شد .