اتیلن

سالانه دو ميليون تن اتيلن كه در دو واحد الفين مجتمع هركدام با ظرفيت يك ميليون تن در سال توليد می شود.

اتیلن بعنوان یکی از پر حجم ترین تولیدات صنعت پتروشیمی‌ در سراسر جهان، به دلیل اندازه و کاربرد گسترده به عنوان معیاری برای عملکرد کل صنعت پتروشیمی نام برده می شود.

اتیلن ماده اولیه برای ساخت پلاستیک، الیاف و سایر مواد شیمیایی آلی است که نهایتاً بصورت عمده در صنایع بسته بندی، حمل و نقل و ساخت و ساز و نیز بسیاری از بازارهای صنعتی و مصرفی دیگر بکار برده می شود. مصارف بسته بندی بیش از نیمی از مصرف مشتقات اتیلن در سراسر جهان را تشکیل می دهد. 

اتیلن در فرم پلیمری خود یا پلی اتیلن (HDPE، LDPE و LLDPE)، بیشترین مقدار مصرف اتیلن را به خود اختصاص می دهد.  
بازار بعدی مصرف، اتیلن اکساید (EO) است که غالباً برای تولید اتیلن گلیکول (EG) مصرف میشود که عمدتاً در تولید PET (الیاف پلی استر، بطری های PET و فیلم پلی استر) استفاده می شود.
سومین خروجی بزرگ مصرف اتیلن، اتیلن دی کلراید (EDC) است که برای تولید PVC استفاده می شود. 
دیگر مصارف اصلی اتیلن شامل اتیل بنزن، آلفا الفین ها و وینیل استات است.

اتیلن

مصارف :

پلی اتیلن - اتیلن گلایکول

مواد تشکیل دهنده :

۹۹٫۹ ≤ Ethylene Purity