جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
یکشنبه، 30 بهمن 1401

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

حضور شرکت پتروشیمی کاویان در نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی (EFQM 2020) و برگزاری ارزیابی نهمین دوره جایزه تعالی شرکت های صنعت پتروشیمی

توضیحات

همزمان با برگزاری ارزیابی نهمین دوره جایزه تعالی شرکت های صنعت پتروشیمی، ارزیابان از تاریخ 16 بهمن لغایت 19 بهمن ماه 1401 با حضور در محل پتروشیمی کاویان اقدام به ارزیابی موضوعات مرتبط با EFQM 2020 نمودند.